Autor: Roman Rogner

Vesničané v Gruzii jsou proti těžbě manganu

Masivní protest obyvatel se konal 21. listopadu v gruzínské vesnice Škmeri, kde požadovali zrušení průzkumu ložiska manganu. Těžba manganu povede k degradaci životního prostředí a poškodí zdraví vesničanů, sdělili. Obyvatelé