V rámci kampaně „Péče o muže“ v Gruzii poprvé vznikne „Škola otců“. Její zastoupení budou otevřena v Tbilisi a Kutaisi. Projekt iniciovala kancelář Populačního fondu OSN (UNFPA) v Gruzii a nevládní organizace Pojďme se společně starat.

Podle autorů programu je cílem školy podpora rozvoje dovedností a chování u mužů, které jsou charakteristické pro pečující otce a partnery. Projekt také pomůže mužům dozvědět se více o rovnosti žen a mužů a také o stereotypech a škodlivých sociálních normách, které brání dosažení skutečné rovnosti.

Cílovou skupinou školy jsou muži, kteří se v blízké budoucnosti plánují stát otci, čekají dítě nebo jsou již otci dětí do tří let. Vzdělání je zdarma. 

Podle autorů projektu jsou v rámci Školy otců plánována dálková setkání s odborníky, kteří se aktivně podílejí na procesu výchovy dětí. Potenciální nebo „stávající“ otcové budou mít příležitost klást otázky pediatrům, gynekologům, dětským psychologům a dalším odborníkům.

Škola otců byla vytvořena v rámci projektu „EU pro rovnost žen a mužů: Společně proti genderovým stereotypům a genderovému násilí“ a za finanční podpory z Populačního fondu OSN a UN Woman. Program je zaměřen na překonávání genderových stereotypů a diskriminačních norem, zajištění rovných práv a příležitostí pro ženy a muže a aktivní zapojení mužů do procesu vytváření rovnosti žen a mužů.

(RU)
https://jnews.ge/?p=73101


Přišel vám článek užitečný? Podpořte nás v naší činnosti.

Další články
«   |   »