Podle Úřadu veřejného ochránce práv nesměli jejich zástupci navštívit penzion Sv. Niny pro sirotky a děti ponechané bez rodičovské péče v Ninocmindě (region Džavacheti), patřícího gruzínské pravoslavné církvi.

Agentura uvedla, že důvodem byl příkaz arcibiskupa Spiridona Schaltinského.

„V současné době je v internátu 57 nezletilých, nejmladšímu z nich je 5 let. Sociální pracovníci Státní opatrovnické agentury také nemají možnost monitorovat tuto instituci. Nenavštívili penzion od června 2020,“ uvádí se v prohlášení.

„Úřední korespondence poskytovaná agenturou veřejnému ochránci říká, že biskup Spiridon se staví proti návštěvě sociálního pracovníka v internátní škole. Ten to na místě potvrdil,“ uvedl veřejný ochránce práv. Konstatuje, že monitorování prováděné dříve v penzionu Sv. Niny v Ninocmindě odhalilo závažné případy násilí na dětech a případy trestání. Mladiství žijící na internátech jsou prakticky izolováni od společnosti a problematika naplňování jejich individuálních potřeb je problematická.

„Veřejný ochránce je znepokojen situací v instituci a ignorováním zájmů nezletilých“, uvádí se ve zprávě.

(RU)
https://jnews.ge/?p=71471


Přišel vám článek užitečný? Podpořte nás v naší činnosti.

Další články
«   |   »