Výzkum nevládní organizace Fond pro rozvoj médií zjišťoval mezi mládeží ve věku 18-29 let žijící v muslimských komunitách soustředěných v gruzínských regionech Kvemo Kartli, v Adžárii a v údolí Pankisi, jak gruzínská média z jejich pohledu pokrývají život muslimů či odkud mladí čerpají informace. Dvě třetiny respondentů a respondentek se shodly, že gruzínská média o místních muslimech informují nedostatečně a navíc negativně, označují je v jejich očích nepřijatelnými nálepkami jako „Mohamedáni“ či „Tataři“ a spojují jejich víru s terorismem. A když už se média chopí pro místní důležitého tématu, jako je např. oslava náboženských svátků, převládá tendence zobrazovat muslimy jako pasivní objekty přijímající gratulace gruzínských politiků, zatímco pohledy muslimů samotných jsou prezentovány jen velmi zřídka. Pro 94 % dotázaných jsou i přes to hlavním zdrojem informací právě média v gruzínštině. Ruskojazyčná média sleduje cca 37 procent z nich, nemalé publikum mají i zdroje turecké a ázerbájdžánské. Muslimové tvoří cca 11 procent gruzínské populace. (EN) https://jam-news.net/?p=74698 (RU) https://www.ekhokavkaza.com/a/28901161.html]]>


Přišel vám článek užitečný? Podpořte nás v naší činnosti.

Další články
«   |   »