http://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/29384/ (EN) http://humanrightshouse.org/Articles/20434.html (EN) http://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/29404/ Text rezoluce: (EN) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+MOTION+P8-RC-2014-0090+0+DOC+PDF+V0//EN]]>


Přišel vám článek užitečný? Podpořte nás v naší činnosti.

Další články
«   |   »