1. červen je Mezinárodní den dětí. Zde je několik faktů a čísel o tom, jak žijí děti v Gruzii.

● Více než 10 tisíc mladistvých v Gruzii ještě nikdy nešlo do školy.

● V roce 2020 utratili obyvatelé Gruzie nejméně peněz za vzdělávání.

● Podle gruzínského národního statistického úřadu je mezi emigrantkami, které z Gruzie odešli v letech 2015–2019, největší počet žen ve věku 25–29 let. Mnohé nechaly malé děti doma.

● 15 procent školních dětí v Gruzii nemá přístup k internetu. To je zvláště důležité v kontextu pandemie a distančního vzdělávání.

● 50 400 dětí ve věku od 3 do 17 let nemá počítač.

● V roce 2020 více než 20 tisíc rodin s dětmi chudlo a bylo donuceno žádat o sociální dávky. Pokud je v lednu 2020 přijalo 152 353 nezletilých, pak do konce roku 2020 se příjemci státní podpory stalo 186 131 dětí.

● Podle průzkumu kvality života obyvatel UNICEF, jehož poslední průzkum byl proveden v roce 2017, žije v Gruzii 6,8 procent dětí v extrémní chudobě. Extrémní chudoba je situace, kdy máte méně než tři lari denně (méně než 19 Kč denně).

● 29 800 dětí v Gruzii nemá doma podmínky, aby si jednoduše umývaly ruce mýdlem a vodou.

● V některých penzionech pod patronátem gruzínského patriarchátu jsou děti zneužívány a vládní úředníci, včetně veřejného ochránce práv, nesmí zasahovat nebo provádět hodnocení životních podmínek v těchto domovech.

● 44 procent učitelů mateřských škol v Gruzii nemá pouze vyšší, ale dokonce ani střední pedagogické vzdělání. 50 procent ředitelů mateřských škol nemá specializovaný diplom.

● 62,5 procenta gruzínských obcí utrácí méně než 10 lari na předškolní dítě ročně (přibližně 64 Kč). V některých obcích se utratí pouze 0,73 lari nebo 1,11 lari (5 nebo 7 Kč). Z tohoto důvodu hračky, s nimiž si děti hrají v mateřské škole, přinášejí rodiče, kteří si také kupují tužky, papír, knihy a učební pomůcky.

● 44 procent dětí nemá ani tři dětské knihy.

● V Gruzii se stále praktikují manželství a vztahy s nezletilými. Podle zprávy veřejného ochránce práv bylo v roce 2020 zjištěno nejméně 131 případů předčasného sňatku. Tato otázka je obzvláště akutní v oblasti Dolní Kartli, oblasti obývané etnickými Ázerbájdžánci – a také v horách Adžárie.

● V Gruzii existuje pouze 268 sociálních pracovníků a 12 psychologů pro všechny sociálně znevýhodněné nezletilé. Například v obci Kobuleti, která zahrnuje 50 vesnic, žijí tisíce sociálně nechráněných dětí. Obsluhuje je jeden sociální pracovník. To ohrožuje nejen práva dětí, ale také jejich životy.

● V roce 2020 bylo 14 sebevražd a 54 pokusů o sebevraždu mezi nezletilými. Vláda stále nemá žádnou strategii prevence sebevražd, která se vyvíjela mnoho let a vyžaduje veřejného ochránce práv.

● V roce 2020 bylo zjištěno 1 818 případů násilí na dětech.

● V roce 2020 se oběťmi trestných činů domácího násilí stalo 887 nezletilých. V roce 2020 bylo vydáno 623 soudních příkazů týkajících se skutečností domácího násilí na nezletilých osobách.

● V roce 2020 bylo vyšetřováno 254 případů sexuálního násilí na nezletilých. Z toho bylo v rodině spácháno 31 trestných činů.

● Tisíce dětí v Gruzii se věnují obtížné a nevhodné práci pro svůj věk. Aby se zabránilo chudobě, děti se zabývají zemědělstvím, sezónními pracemi, sběrem kovového šrotu, prodejem na ulici, přepravováním břemen, pasením hospodářských zvířat, obděláváním půdy, a dokonce prací na stavbě výškových budov. Těmto dětem je upíráno právo na vzdělání.

● Stát přesně neví, kolik dětí žije na ulici. V roce 2020 se do sirotčinců přihlásilo 277 nezletilých, odborníci jsou však přesvědčeni, že na ulici žije mnohem více dětí.

(RU)
https://jam-news.net/ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%8f%d0%bc-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%b8%d0%b8-%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d1%8b-%d0%b8-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82/


Přišel vám článek užitečný? Podpořte nás v naší činnosti.

Další články
«   |   »