Gruzie začala vyvážet cibulky sněženek do Evropské unie, uvedla tisková služba Národní agentury pro životní prostředí.

„Cibule sněženek se vyvážejí z Gruzie do několika evropských zemí, zejména do Nizozemska,“ uvedlo ministerstvo ve svém prohlášení.

Podle podmínek dohody musí být kvóta plně využita, což pomůže zvýšit exportní potenciál země a zaměstnanost místního obyvatelstva.

Cibulka sněženky je uvedena v CITES, Úmluvě o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

(RU)
https://jnews.ge/?p=70330


Přišel vám článek užitečný? Podpořte nás v naší činnosti.

Další články
«   |   »