Arménský parlament dne 7. 6. schválil programové prohlášení vlády Nikoly Pašinjana. Ač zpočátku Pašinjan tvrdil, že stane-li se premiérem, nenechá parlament schválit programové prohlášení, což by podle Ústavy vedlo k rozpuštění parlamentu a vypsání předčasných voleb (původní plán byl uspořádat volby v řádu 2-3 měsíců), nakonec uznal, že zařídit skutečně svobodné a spravedlivé volby se v tak krátké době nedá. Rozhodl se tedy posunout volby v horizontu cca 1 roku, mezitím připravit a schválit novelu volebního zákona, čímž by se zajistily ony spravedlivé volby. Mezitím co nejvíc eliminovat moc republikánů, která doteď držela skutečnou převahu na úrovni administrativního ovlivňování voleb a voličů.

Vláda se v programovém prohlášení definuje jako přechodná a hlavním cílem jsou předčasné volby. Kvůli tomu jsou některé body prohlášení jen vágně vymezené, bez konkrétněji popsané cesty, jak daného cíle dosáhnout. Pro bylo 62 poslanců, proti 39. Pro program hlasovali i někteří bývalí republikáni, 6 jich vystoupilo ze strany ještě před hlasováním, čímž republikáni ztratili převahu, a pro hlasovalo dalších 12 členů Republikánské strany Arménie. Nová vláda se chce zaměřit především na protikorupční a protioligarchické tažení, které bylo zahájeno vlnou daňových inspekcí.

Vláda hodlá provést jen základní reformy, jelikož mandát k rozsáhlejším změnám v duchu revoluce bude mít teprve vláda vzešlá z nezávislých voleb. Cílem je nastolení rovnosti před zákonem pro všechny, nastolení vlády práva, vymýcení korupce na všech úrovních, reálné oddělení politiky a byznysu, ochraně lidských práv a cílení proti „umělým ekonomickým monopolům“.

Z hlediska priorit zahraniční politiky na špici zůstává Náhorní Karabach/Arcach, s čímž je spojena například modernizace armády, ochrana hranic a zajištění bojeschopnosti. Důležitou roli budou hrát vztahy se sousedy, se kterými má Arménie otevřené hranice (Gruzie a Írán) a pokračující spolupráce s Ruskem a Eurasijskou unií. Směrem k EU by Arménie chtěla usilovat o liberalizaci vízové povinnosti. Cílem současné vlády bude vybudovat bezpečné a stabilní prostředí pro byznys, kam by se mohli vrátit podnikatelé a emigranti, kteří byli nuceni odejít kvůli předchozí vládě.

(EN) http://www.gov.am/en/gov-program/

(EN) https://news.am/eng/news/454388.html

(EN) http://hetq.am/eng/news/89895/national-assembly-approves-the-new-armenian-governments-program.html

(EN) http://www.tert.am/en/news/2018/06/08/Parliament-gov/2707014

(EN) https://www.panorama.am/en/news/2018/06/07/parliament-government-program/1961231

]]>


Přišel vám článek užitečný? Podpořte nás v naší činnosti.

Další články
«   |   »