Případ ázerbájdžánského opozičního novináře Afgana Mukhtarliho, který byl na konci května unesen z Gruzie a následně se objevil v hlavním městě Ázerbájdžánu Baku, kde byl vzat na tři měsíce do vazby (více viz květnový zpravodaj), vyvolává široké ohlasy a kritiku ze strany západních zemí i mezinárodních nevládních organizací. Poslanci Evropského parlamentu přijali 15. června rezoluci, v níž vyzývají ázerbájdžánský režim prezidenta Ilhama Alijeva k okamžitému propuštění novináře, a zároveň urgují gruzínské úřady k provedení důkladného a transparetního vyšetření Mukhtarliho únosu. Případ vzbuzuje řadu znepokojivých otázek, kupříkladu: Jak mohl Mukhtarli vůbec překročit státní hranici, když jeho pas zůstal v Tbilisi? Věděly gruzínské tajné služby o jeho zmizení, případně byly do něj nějak zapletené? Politologové upozorňují, že Baku hraje do karet gruzínská závislost na ázerbájdžánských dodávkách ropy a zemního plynu. Ta umožňuje Ázerbájdžánu tlačit na Tbilisi právě v otázce nepohodlných opozičníků, kteří ve velkých počtech v Gruzii hledají bezpečné útočiště. To, že je na ázerbájdžánské exilové aktivisty a nezávislé novináře v Gruzii vyvíjen tlak, aby odešli jinam, potvrzuje i Mukhtarliho manželka Lejla Mustafajeva, které – stejně jako řadě dalších – gruzínské úřady již dříve odmítly udělit povolení k pobytu.

(EN) https://www.rferl.org/a/georgia-azerbaijan-dissident-abduction-furor/28536277.html

(EN) https://jam-news.net/?p=41991

(EN) https://jam-news.net/?p=42351

(EN) https://jam-news.net/?p=42495

(EN) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0267+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=eap_csf_newsletter_june_2017&utm_term=2017-07-21

]]>


Přišel vám článek užitečný? Podpořte nás v naší činnosti.

Další články
«   |   »